CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ ) | TT. THÍCH TRÍ THOÁT TRÌ TỤNG

Tổng HợpChú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc.
Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, do chính Đức Phật Thích Ca diễn nói trong một pháp hội trước mặt đông đủ các vị Bồ Tát, Thinh văn, Thánh chúng, Trời, Thần, Thiên, Long, các Đại thánh tăng như Ma-Ha Ca-Diếp, A-Nan… cùng câu hội, tại núi Bồ Đà Lạc Ca , một hải đảo ở về phía Nam xứ Ấn Độ, được coi như là nơi mà Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thường trụ tích.
Bồ Tát Quán Thế Âm vì tâm đại bi đối với chúng sanh, muốn cho “chúng sanh được an vui, được trừ tất cả các bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được tăng trưởng công đức của pháp lành, được thành tựu tất cả các thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu” mà nói ra Thần Chú này.
Muốn biết công năng, oai lực của Thần Chú Đại Bi, ta nên tìm hiểu xem mục đích, hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm khi Ngài ban phát thần chú này. Bồ Tát Quán Thế Âm đã phát nguyện rằng: Nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, không được sanh về các cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không thành chánh giác. Ngài còn nhấn mạnh: Nếu trì tụng thần chú Đại Bi, mà tất cả những mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý, thì thần chú này sẽ không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, ngoại trừ những kẻ mong cầu những điều bất thiện hoặc tâm không được chí thành.
————————————–
Đăng Ký Kênh để xem Video mới nhất :

Nguồn: https://bus-rush.info/

Xem thêm bài viết khác: https://bus-rush.info/tong-hop/

48 thoughts on “CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ ) | TT. THÍCH TRÍ THOÁT TRÌ TỤNG

 1. Nguyện Cầu cho Người được Bình An ; Thân Tâm An Lạc – Phật Đạo Viên Thành ! A Di Đà Phật !

 2. Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát

 3. 😭😭😭😭😭😭😢😢😢😢😢🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏😭😭😭😭😢😢😢🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠😇😇😇😇😇😇😇

 4. Nam mô đại bi hội thượng phât bồ tát nam mô đai bi hối thượng phât bồ tát nam mô đai bi hôi thương phật bố tát

 5. Nam mô a Di Đà Phật thầy tung kính hay quả con thành kính tri ân công đức vô lượng vô biên của thầy,con chúc thầy luôn mạnh khỏe thân tâm thường được an lạc ạ

 6. Nam Mo A Di Da Phat .Nam Mo A Di Da Phat .Nam Mo A Di Da Phat .Nam Mo A Di Da Phat .Nam Mo A Di Da Phat .Nam Mo A Di Da Phat .Nam Mo A Di Da Phat .Nam Mo A Di Da Phat .Nam Mo A Di Da Phat .

 7. Con xin cau nguyen Chu dai bi va me hien quan the am bo tat luon luon phu ho cho het binh nhut dau, cho gia dinh con luon luon duoc nhieu suc khoe va gap duoc nhieu may man trong cuoc song hang ngay. Mam mo a di da phat. Mam mo a di da phat. Mam mo a di da phat…🌺🌺

 8. Đang tụng kinh mà chen quảng cáo vào thì nghiệp nặng lắm nha,có nhiều thứ để qc ,chừa tụng kinh ra,

 9. Con.nguyen.cho.dại.dịch.qua.mau.cho.dân.Thế.Gới.trở.lại.bình.yen.vì.Kinh.Thần.Chú.Rất.Linh.Nguệm.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙋😂😂😂😂😂😂

 10. Trong những lúc cần tịnh tâm ,trang nghiêm, thế nhưng các mẫu quảng cáo chen vào thật chẳng ra làm sao….
  Các Bạn muốn quảng cáo, mua bán thứ gì thì cũng nên có văn hóa tối thiểu, cần thì mọi người đã tự tìm đến Các bạn rồi, làm ơn , xem chừng các mẫu quảng cáo đã phản tác dụng của nó rồi!
  Làm ơn, hãy cư xử văn hóa !

 11. Bạch Hoà Thượng tụng Chú Đại Bi quá hay chỉ tiếc quảng cáo thỉnh thoảng cắt đứt dòng tư tưởng hướng Phật .

 12. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ! Con Cầu Sự Bình Yên cho Mọi Loài :🐉🌲🌳🍃🎋🌾🌼📭🌎🎎🦌🦌🐐🐐🐘🐂🐫🐪🐅🐃🦌🐂🐿🐀🐩Sẽ không có những vụ cháy rừng để các loài vật phải chết oan nữa ! Nam Mô A Di Đà Phật !

 13. Nam mô a di đà phât
  Nam mô a di đà phâ
  Nammo a di đà phật
  Nam mô a di đà phât
  Nam mô a di đá phât

 14. Con nguyện chú đại bi linh ứng , con nguyện cho thế giới được bình yên , cho nhân loại có được cuộc sống an nhiên
  A DI ĐÀ PHẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *