The Prescott Punch – Rhyl, 2001

GameThis famous incident, later referred to by many as the ‘Rumble in Rhyl’, sees Labour MP John Prescott encountering pro-hunting protesters in Rhyl, and reacts angrily to being hit by an egg thrown at him by one of the group.

Mae’r digwyddiad enwog yma, sydd bellach yn cael ei adnabod gan nifer fel y ‘Rymbl yn Rhyl’, yn dangos AS Llafur John Prescott yn dod ar draws protestwyr o blaid hela yn Rhyl, ac yn gwylltio wedi i un ohonynt daflu ŵy ato.

Mae’r hawlfraint i’r archif yn berchen i ITV Cymru/Wales. Cedwir pob hawl // All Archive material remains the copyright of ITV Cymru/Wales. All rights reserved.

Mae Archif ITV Cymru / Wales wedi ei leoli yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Am fwy o wybodaeth ar sut i weld catalog yr archif cysyllter a
The ITV Cymru/Wales Archive is based at the National Library Of Wales. For more information on how to access the Archive Catalogue, please visit

Trydar:
Twitter:
Facebook – ‘Archif Sgrin a Sain Cymru’

Nguồn: https://bus-rush.info/

Xem thêm bài viết khác: https://bus-rush.info/game/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *