TROLL HÀI HƯỚC – ĐẾN THƯỢNG ĐẾ CŨNG PHẢI CƯỜI (P2)

Tổng HợpTROLL HÀI HƯỚC – ĐẾN THƯỢNG ĐẾ CŨNG PHẢI CƯỜI (P2)

(P1)
(P3)
(P4)
(P5)
▶Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ :
Email: ahahadayroi@gmail.com
▶ Tổng hợp những clip hài hước, vui nhộn – Coi là cười.
▶ Kênh luôn tìm kiếm những clip trích đoạn ngắn, những điều thú vị, hài hước trong cuộc sống.
▶ Các bạn thấy hay thì đừng quên ấn Like & share, subscibe và Ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhé! Chúc mọi người xem vui vẻ.
📺 Subs Lilak Tv :

#trollhaihuoc #thuongdecungphaicuoi #lilaktv

Nguồn: https://bus-rush.info/

Xem thêm bài viết khác: https://bus-rush.info/tong-hop/

38 thoughts on “TROLL HÀI HƯỚC – ĐẾN THƯỢNG ĐẾ CŨNG PHẢI CƯỜI (P2)

  1. Buehegdvdnkヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ\(^∀^)メ(^∀^)ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝ\(^∀^)メ(^∀^)ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝ\(^∀^)メ(^∀^)ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヽ(∀° )人( °∀)ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(✖╭╮✖)(▰˘︹˘▰)((´д`))( ≧Д≦)(︶︹︺)(。•́︿•̀。)( ´△`)(@´_`@)(っ- ‸ – ς)( ;´Д`)(⌣_⌣”)ಠ╭╮ಠ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )(๑◕︵◕๑)(◕︿◕✿)(´д`ι)( ・ั﹏・ั)ಥ╭╮ಥ(。ŏ﹏ŏ)ಥ╭╮ಥ(。ŏ﹏ŏ)(´ . .̫ . `)( ・ั﹏・ั)(´ . .̫ . `)( ・ั﹏・ั)ಥ╭╮ಥ(。ŏ﹏ŏ)ಥ╭╮ಥ(。ŏ﹏ŏ)ಥ╭╮ಥ(。ŏ﹏ŏ)ಥ╭╮ಥ(。ŏ﹏ŏ)ಥ╭╮ಥ(。ŏ﹏ŏ)ಥ╭╮ಥ(。ŏ﹏ŏ)ಥ╭╮ಥಥ╭╮ಥ(。ŏ﹏ŏ)ಥ╭╮ಥ(。ŏ﹏ŏ)ಥ╭╮ಥ(。ŏ﹏ŏ)ಥ╭╮ಥ(。ノω\。)ಥ╭╮ಥ(。ノω\。)ಥ╭╮ಥ(。ノω\。)ಥ╭╮ಥ(。ŏ﹏ŏ)ಥ╭╮ಥ(。ŏ﹏ŏ)ಥ╭╮ಥ(。ŏ﹏ŏ)(。ŏ﹏ŏ)ಥ╭╮ಥ(。ŏ﹏ŏ)ಥ╭╮ಥ.·´¯`(>▂<)´¯`·.(。ŏ﹏ŏ).·´¯`(>▂<)´¯`·.(╯︵╰,).·´¯`(>▂<)´¯`·.ಥ╭╮ಥ(。ノω\。)ಥ╭╮ಥ(。ノω\。)ಥ╭╮ಥ(。ノω\。)(๑´•.̫ • `๑)(。ノω\。)ಥ╭╮ಥ(。ノω\。)ಥ╭╮ಥ(。ノω\。)ಥ╭╮ಥಥ╭╮ಥಥ╭╮ಥಥ╭╮ಥಥ╭╮ಥಥ╭╮ಥಥ╭╮ಥ(。ノω\。)ಥ╭╮ಥ(。ノω\。)ಥ╭╮ಥ(。ノω\。)ಥ╭╮ಥಥ╭╮ಥ(。ノω\。)ಥ╭╮ಥ(。ノω\。)ಥ╭╮ಥ(。ŏ﹏ŏ)(๑´•.̫ • `๑)(。ŏ﹏ŏ)(๑´•.̫ • `๑)(。ŏ﹏ŏ)(๑´•.̫ • `๑)(・ัω・ั)Ó╭╮ÒÓ╭╮Ò(・ัω・ั)Ó╭╮Ò(╯︵╰,)(╯︵╰,)(๑´•.̫ • `๑)(。ŏ﹏ŏ)(๑´•.̫ • `๑)(。ŏ﹏ŏ)(๑´•.̫ • `๑)(。ŏ﹏ŏ)( ・ั﹏・ั)(╯︵╰,)Ó╭╮ÒÓ╭╮Ò(・ัω・ั)(っ˘̩╭╮˘̩)っ( ・ั﹏・ั)(´ . .̫ . `)(๑´•.̫ • `๑)(。ŏ﹏ŏ)(ᗒᗩᗕ)(。•́︿•̀。)ಥ╭╮ಥ(。ノω\。)ಥ_ಥ( ≧Д≦)( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀).·´¯`(>▂<)´¯`·.(。•́︿•̀。)(╥﹏╥)(个_个)(༎ຶ ෴ ༎ຶ)( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )(〒﹏〒)(╥_╥)(╥﹏╥)(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)(。┰ω┰。)(oT-T)尸(; T.T))(TДT)(o;TωT)o((T.T; )(╥_╥)(┳Д┳)(个_个)(༎ຶ ෴ ༎ຶ)(〒﹏〒)( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )(╥_╥)(╥﹏╥)(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)(╥_╥)(╥﹏╥)(oT-T)尸(。┰ω┰。)(; T.T))(TДT)(o;TωT)o((T.T

  2. Béヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヽ(∀° )人( °∀)ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝ\(^∀^)メ(^∀^)ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝ\(^∀^)メ(^∀^)ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ\(^∀^)メ(^∀^)ノヾ(・ω・`)ノヾ(´・ω・)ノ゛o(^^o)(o^^o)(o^^o)(o^^)o((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))o(^^o)(o^^o)(o^^o)(o^^)o((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))o(^^o)(o^^o)(o^^o)(o^^)o((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))(*・∀・)爻(・∀・*)ヾ(・ω・`)ノヾ(´・ω・)ノ゛o(^^o)(o^^o)(o^^o)(o^^)o((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))o(^^o)(o^^o)(o^^o)(o^^)o((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))o(^^o)(o^^o)(o^^o)(o^^)oヾ(・ω・`)ノヾ(´・ω・)ノ゛o(^^o)(o^^o)(o^^o)(o^^)o((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))o(^^o)(o^^o)(o^^o)(o^^)o((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))o(^^o)(o^^o)(o^^o)(o^^)oヾ(・ω・`)ノヾ(´・ω・)ノ゛o(^^o)(o^^o)(o^^o)(o^^)oo(^^o)(o^^o)(o^^o)(o^^)oヾ(・ω・`)ノヾ(´・ω・)ノ゛ヾ(・ω・`)ノヾ(´・ω・)ノ゛o(^^o)(o^^o)(o^^o)(o^^)oヾ(・ω・`)ノヾ(´・ω・)ノ゛o(^^o)(o^^o)(o^^o)(o^^)oヾ(・ω・`)ノヾ(´・ω・)ノ゛(*・∀・)爻(・∀・*)(*・∀・)爻(・∀・*)((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))(*・∀・)爻(・∀・*)(*・∀・)爻(・∀・*)((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)Ψ( `∀)(∀´ )Ψ(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)ヾ(・ω・`)ノヾ(´・ω・)ノ゛ヾ(・ω・`)ノヾ(´・ω・)ノ゛(°(°ω(°ω°(☆ω☆)°ω°)ω°)°)(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)(°(°ω(°ω°(☆ω☆)°ω°)ω°)°)(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)Ψ( `∀)(∀´ )Ψ☆ヾ(*´・∀・)ノヾ(・∀・`*)ノ☆Ψ( `∀)(∀´ )Ψ(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)Ψ( `∀)(∀´ )Ψヾ(・ω・`)ノヾ(´・ω・)ノ゛Ψ( `∀)(∀´ )Ψ(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)Ψ( `∀)(∀´ )Ψ(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)Ψ( `∀)(∀´ )Ψ(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)Ψ( `∀)(∀´ )Ψ(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)Ψ( `∀)(∀´ )Ψ(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)(°(°ω(°ω°(☆ω☆)°ω°)ω°)°)(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)(°(°ω(°ω°(☆ω☆)°ω°)ω°)°)(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)(°(°ω(°ω°(☆ω☆)°ω°)ω°)°)(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)(°(°ω(°ω°(☆ω☆)°ω°)ω°)°)(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)(°(°ω(°ω°(☆ω☆)°ω°)ω°)°)(°(°ω(°ω°(☆ω☆)°ω°)ω°)°)(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)(°(°ω(°ω°(☆ω☆)°ω°)ω°)°)(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)(°(°ω(°ω°(☆ω☆)°ω°)ω°)°)(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)(°(°ω(°ω°(☆ω☆)°ω°)ω°)°)((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))ヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))ヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))ヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))(*・∀・)爻(・∀・*)ヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))(*・∀・)爻(・∀・*)(*・∀・)爻(・∀・*)((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))ヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ(*・∀・)爻(・∀・*)((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))ヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))ヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ(*・∀・)爻(・∀・*)ヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))(*・∀・)爻(・∀・*)((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))ヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ(*・∀・)爻(・∀・*)ヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))(*・∀・)爻(・∀・*)((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ。*:☆(・ω・人・ω・)。:゜☆。(*・∀・)爻(・∀・*)。*:☆(・ω・人・ω・)。:゜☆。(*・∀・)爻(・∀・*)。*:☆(・ω・人・ω・)。:゜☆。ヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ。*:☆(・ω・人・ω・)。:゜☆。(*・∀・)爻(・∀・*)。*:☆(・ω・人・ω・)。:゜☆。(*・∀・)爻(・∀・*)ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ。*:☆(・ω・人・ω・)。:゜☆。(*・∀・)爻(・∀・*)。*:☆(・ω・人・ω・)。:゜☆。ヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ。*:☆(・ω・人・ω・)。:゜☆。ヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ。*:☆(・ω・人・ω・)。:゜☆。

  3. الحمدلله ربحت 50 الف دولار من مسابقة الحلم 💵 يمكنك انت ايضا ربح 100 الف دولار 💵 بكل سهولة الاشتراك فى المسابقة اصبح مجانى 😍. بسرعة اكتب في جوجل 🔎 mbc2020 🔍 وادخل للموقع الاول الموقع 🔝 له مصداقية من جوجل ✅

  4. Iya nih yang keren abis itu tidak ada yang tidak bisa melihat IU dan tidak ada satu orang yang sedang terjadi

  5. Lucu sekali kok dengan coba nya di rumah gila dengan kakak tua Kakak Wawan yg di rumah Mah mah mah Di sini ada konadi bisa pulang Kamu ada bilang hahaha ketawa juga coba nya di rumah aja dengan kakak Wawa Kakak Wawa di mana Coba aja di rumah aja jangan ke mana-mana ya menjaga kan diri dari Conan yang ke tersebut dari cobanya di rumah aja kalau kamu bisa video call di sini Halo kamu mau kirim dengan kakak Wawa kalau kamu mau coba-coba nya di rumah aja jangan di sini ya supaya kamu bisa membuat orang mati atau pisan kamu di rumah aja ya videonya di HP aja lalu kirim dengan kakak Wawa nama Kakak Wawan yg dipanggil Naura kamu dikenal bacalah di video awal selanjutnya dengan susu susu selama kita semua Dia suka madu aku sama madu tiap air sama susu lihat ayah Lihat India paling ayu ayahku kan sayang siapa ya Kamu bilang di kalau mau M ya kalau mau metode kan suka suka suka kalau kamu suka ganti dengan kakak Wawa atau Kakak Naura👌👌👌👌👌🏿👌👌👌👌👌👌👌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *